Showing all 12 results

-19%
13,500  11,000 

Đặc Tính: Nở, Xốp.

12,500 

Đặc Tính: Dẻo Mền, Thơm, Vị Đậm Đà, Ngon Cơm.

-7%
14,000  13,000 

Đặc Tính: Nở, Xốp, Mền Cơm.

14,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-9%
17,000  15,500 

Đặc Tính: Dẻo Mền, Thơm, Vị Đậm Đà, Ngon Cơm.

-11%
18,000  16,000 

Đặc Tính: Cơm Dẻo Mền, Ăn Có Vị Ngọt Dịu & Mùi Hương Nhè Nhẹ.

16,500 

Đặc Tính: Gạo Xốp, Ngọt Cơm, Thơm Nhẹ, Vị Đậm Vừa.

17,000 

Đặc Tính: Cơm Mền, Ăn Có Vị Ngọt & Mùi Hương Thoang Thoảng.

18,000 

Đặc Tính: Xốp, Dẻo, Mềm.

-17%
23,000  19,000 

Đặc Tính: Vị Đậm Vừa, Dẻo Mền, Đặc Biệt Thơm Ngon.

-13%
24,000  21,000 

Đặc Tính: Cơm Mền, Vị Ngọt Tự Nhiên & Hương Thơm Tỏa Ngan Ngát.

-16%
25,000  21,000 

Đặc Tính: Cơm Đặc Biệt Dẻo Thơm, Mền Ngọt.