Hiển thị tất cả 8 kết quả

-8%
17,500 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Nhiều.

-3%
17,500 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng

-5%
18,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa.

-15%
23,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

-29%
25,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc.

-14%
30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Nhẹ.

30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-14%
30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.