Xem tất cả 8 kết quả

14,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa.

14,000 

Đặc Tính: Dẻo Nhiều.

15,500 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng

18,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Nhẹ.

Được xếp hạng 5.00 5 sao
18,000 

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

20,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

27,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc.

30,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.