Hiển thị tất cả 8 kết quả

-3%
17,500 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng

-3%
18,500 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa.

-14%
30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.

-11%
24,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

-8%
17,500 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Nhiều.

-29%
25,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc.

-14%
30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Nhẹ.

-13%
35,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.