Showing all 8 results

17,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa.

17,000 

Đặc Tính: Dẻo Nhiều.

17,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng

-9%
22,000  20,000 

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

23,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Nhẹ.

30,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-14%
35,000  30,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc.

35,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.