Hiển thị tất cả 8 kết quả

-12%
15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa.

-6%
16,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Nhiều.

17,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng

23,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Nhẹ.

-34%
23,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc.

-7%
25,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

-26%
26,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.

30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.