Hiển thị tất cả 8 kết quả

-3%
Giá gốc là: 18,000 VND.Giá hiện tại là: 17,500 VND.

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng

-5%
Giá gốc là: 20,000 VND.Giá hiện tại là: 19,000 VND.

Đặc Tính: Dẻo Vừa.

-14%
Giá gốc là: 35,000 VND.Giá hiện tại là: 30,000 VND.

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.

-7%
Giá gốc là: 27,000 VND.Giá hiện tại là: 25,000 VND.

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

-8%
Giá gốc là: 19,000 VND.Giá hiện tại là: 17,500 VND.

Đặc Tính: Dẻo Nhiều.

-29%
Giá gốc là: 35,000 VND.Giá hiện tại là: 25,000 VND.

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc.

-14%
Giá gốc là: 35,000 VND.Giá hiện tại là: 30,000 VND.

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Nhẹ.

-13%
Giá gốc là: 40,000 VND.Giá hiện tại là: 35,000 VND.

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.