Hiển thị tất cả 8 kết quả

.
.
.
-12%
17,000 VND 15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa.

-6%
17,000 VND 16,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Nhiều.

17,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng

-12%
25,000 VND 22,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

23,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Nhẹ.

-34%
35,000 VND 23,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc.

-26%
35,000 VND 26,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.

30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.