Hiển thị tất cả 7 kết quả

-11%
Giá gốc là: 18,000 VND.Giá hiện tại là: 16,000 VND.

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-6%
Giá gốc là: 18,000 VND.Giá hiện tại là: 17,000 VND.

Đặc Tính: Nở Xốp, Thơm.

-5%
Giá gốc là: 21,000 VND.Giá hiện tại là: 20,000 VND.

Đặc Tính: Xốp Thơm, Hạt Nhỏ.

-6%
Giá gốc là: 17,000 VND.Giá hiện tại là: 16,000 VND.

Đặc Tính: Nở Nhiều, Hạt Nhỏ.

-6%
Giá gốc là: 16,000 VND.Giá hiện tại là: 15,000 VND.

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

-9%
Giá gốc là: 22,000 VND.Giá hiện tại là: 20,000 VND.

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-5%
Giá gốc là: 21,000 VND.Giá hiện tại là: 20,000 VND.

Đặc Tính: Nở, Thơm.