Hiển thị tất cả 7 kết quả

Tấm

-7%
13,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

13,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Nhiều, Hạt Nhỏ.

-12%
15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Xốp, Thơm.

15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-6%
15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Thơm.

18,000 VND/1kg

Đặc Tính: Xốp Thơm, Hạt Nhỏ.

18,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.