TẤM MỊN - HẠT NHỎ - GIÁ RẺ 2019 | GẠO CHÁNH KIỀU

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Tấm

-7%
14,000  13,000 

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

13,500 

Đặc Tính: Nở Nhiều, Hạt Nhỏ.

15,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-6%
16,000  15,000 

Đặc Tính: Nở, Thơm.

17,000 

Đặc Tính: Nở Xốp, Thơm.

18,000 

Đặc Tính: Xốp Thơm, Hạt Nhỏ.

18,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.