Xem tất cả 7 kết quả

Tấm

Được xếp hạng 5.00 5 sao
10,000 

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

11,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều, Hạt Nhỏ.

11,500 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

Được xếp hạng 5.00 5 sao
11,500 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

11,500 

Đặc Tính: Nở, Thơm.

Được xếp hạng 5.00 5 sao
12,000 

Đặc Tính: Nở Xốp, Thơm.

12,500 

Đặc Tính: Xốp Thơm, Hạt Nhỏ.