Hiển thị tất cả 7 kết quả

-11%
16,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-6%
17,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Xốp, Thơm.

-5%
20,000 VND/1kg

Đặc Tính: Xốp Thơm, Hạt Nhỏ.

-6%
16,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Nhiều, Hạt Nhỏ.

-6%
15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

-9%
20,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-5%
20,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Thơm.