🌾GẠO CHẾ BIẾN BÁNH PHỞ🌾

12,000 

Đặc Tính: Nở, Xốp Cơm.

Gao Che Bien Banh Pho
🌾GẠO CHẾ BIẾN BÁNH PHỞ🌾

12,000