🌾GẠO QUÁN CƠM🌾

10,500 

Đặc Tính: Nở, Mềm, Trắng.

Gao Quan Com
🌾GẠO QUÁN CƠM🌾

10,500