🌾GẠO THƠM MỸ ĐB🌾

25,000  21,000 

Đặc Tính: Cơm Đặc Biệt Dẻo Thơm, Mền Ngọt.

Gạo Thơm Mỹ Đặc Biệt
🌾GẠO THƠM MỸ ĐB🌾

25,000  21,000