🌾GẠO THƠM MỸ ĐB🌾

25,000  21,000 

Đặc Tính: Cơm Đặc Biệt Dẻo Thơm, Mền Ngọt.

🌾GẠO THƠM MỸ ĐB🌾

25,000  21,000