🌾GẠO TỪ THIỆN🌾

13,000  10,500 

Đặc Tính: Nở Xốp, Nguội Mềm Cơm.

Gao Tu Thien
🌾GẠO TỪ THIỆN🌾

13,000  10,500