🌾NẾP BÚN🌾

Giá gốc là: 39,000 VND.Giá hiện tại là: 35,000 VND.

Đặc Tính: Đặc Biệt Dẻo, Thơm, Dai.

còn 16999 hàng

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.

Nếp Lá Xanh 3
🌾NẾP BÚN🌾

còn 16999 hàng