🌾NẾP BÚN🌾

36,000  30,000 

Đặc Tính: Đặc Biệt Dẻo, Thơm, Dai.

🌾NẾP BÚN🌾

36,000  30,000