🌾NẾP LÁ XANH🌾

16,000  13,000 

Đặc Tính: Dẻo, Nở.

🌾NẾP LÁ XANH🌾

16,000  13,000