🌾NẾP LÁ XANH🌾

18,000  15,000 

Đặc Tính: Dẻo, Nở.

Nếp Lá Xanh 2
🌾NẾP LÁ XANH🌾

18,000  15,000