🌾NẾP LÁ XANH🌾

Giá gốc là: 19,000 VND.Giá hiện tại là: 17,500 VND.

Đặc Tính: Dẻo, Nở.

còn 20999 hàng

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.

Nếp Lá Xanh 2
🌾NẾP LÁ XANH🌾

còn 20999 hàng