Lưu trữ thẻ: gao-xi-nghiep

Gạo Bếp Ăn – Xí Nghiệp

Để phục vụ những bữa cơm cho vài trăm người đến vài chục nghìn người [...]