Hiển thị tất cả 4 kết quả

14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Xốp Nhiều.

-7%
14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Cơm.

14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Xốp Cơm.

14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.