Hiển thị tất cả 4 kết quả

-5%
18,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Xốp Nhiều.

-5%
18,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Xốp Cơm.

-5%
18,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.

-5%
18,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Cơm.