Showing all 6 results

-19%
13,000  10,500 

Đặc Tính: Nở Xốp, Nguội Mềm Cơm.

-17%
23,000  19,000 

Đặc Tính: Vị Đậm Vừa, Dẻo Mền, Đặc Biệt Thơm Ngon.

-9%
22,000  20,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-13%
24,000  21,000 

Đặc Tính: Cơm Mền, Vị Ngọt Tự Nhiên & Hương Thơm Tỏa Ngan Ngát.

-16%
25,000  21,000 

Đặc Tính: Cơm Đặc Biệt Dẻo Thơm, Mền Ngọt.

-17%
30,000  25,000 

Đặc Tính: Dẻo Nhiều Thơm, Dai Cơm.