Showing 1–15 of 18 results

Đặc Tính: Nở, Cơm. Giá: Tùy Theo Giờ Giá.

10,000 

Đặc Tính: Nở Xốp, Mềm Và Trắng Cơm.

10,000 

Đặc Tính: Nở, Dẻo, Dẻo Vừa , Dẻo Nhiều, Xốp, Đủ Loại. Giá: 9.000 - 21.000 VNĐ.

-19%
13,000  10,500 

Đặc Tính: Nở Xốp, Nguội Mềm Cơm.

10,500 

Đặc Tính: Nở, Mềm, Trắng.

-21%
14,000  11,000 

Đặc Tính: Nở, Mềm.

11,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm Nhẹ.

-12%
13,000  11,500 

Đặc Tính: Dẻo Vừa, Thơm Nhẹ.

-17%
14,500  12,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.

12,000 

Đặc Tính: Nở Xốp Nhiều.

12,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm, Trắng.

12,000 

Đặc Tính: Nở Cơm.

12,000 

Đặc Tính: Nở,  Xốp.

12,000 

Đặc Tính: Nở, Xốp Cơm.

12,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.