Hiển thị 1–15 của 18 kết quả

/1kg

Đặc Tính: Nở, Cơm. Giá: Tùy Theo Giờ Giá.

-9%
15,500 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm, Trắng. Giá Từ: 15.500 -> 21.000

-9%
15,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Mềm, Trắng.

-3%
15,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Xốp, Mềm Và Trắng Cơm. Giá từ 15.500 - 20.000

16,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo , Mềm , Thơm. Giá Từ: 16.000 -> 18.000

-3%
16,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm Nhẹ.

-8%
16,500 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa, Thơm Nhẹ.

-8%
16,500 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm,  Trắng Cơm. Giá Từ: 14.000 -> 15.000

-3%
16,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Xốp Nhiều.

-3%
16,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Xốp, Nguội Mềm Cơm. Giá từ 16.500 -> 20.000

-3%
16,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Cơm.

-6%
16,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Xốp Cơm.

-8%
16,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Dẻo, Dẻo Vừa , Dẻo Nhiều, Xốp, Đủ Loại. Giá: 16.500 - 21.000 VNĐ.

-3%
16,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.

-3%
17,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Mềm.