Showing 1–15 of 18 results

Đặc Tính: Nở, Cơm. Giá: Tùy Theo Giờ Giá.

-21%
14,000  11,000 

Đặc Tính: Nở, Mềm.

-21%
14,000  11,000 

Đặc Tính: Nở Xốp, Nguội Mềm Cơm. Giá từ 11.000 -> 15.000

-8%
12,000  11,000 

Đặc Tính: Nở Xốp, Mềm Và Trắng Cơm.

11,000 

Đặc Tính: Nở, Dẻo, Dẻo Vừa , Dẻo Nhiều, Xốp, Đủ Loại. Giá: 11.000 - 21.000 VNĐ.

12,000 

Đặc Tính: Nở Xốp Nhiều.

12,000 

Đặc Tính: Nở Cơm.

-20%
15,000  12,000 

Đặc Tính: Nở, Mềm, Trắng.

-19%
16,000  13,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa, Thơm Nhẹ.

13,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm, Trắng. Giá Từ: 13.000 -> 15.000

-16%
15,500  13,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm Nhẹ.

-10%
15,500  14,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.

14,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm,  Trắng Cơm. Giá Từ: 14.000 -> 15.000

14,000 

Đặc Tính: Nở, Xốp Cơm.

14,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.