Showing 1–15 of 18 results

Đặc Tính: Nở, Cơm. Giá: Tùy Theo Giờ Giá.

-8%
13,000  12,000 

Đặc Tính: Nở Xốp Nhiều.

-14%
14,000  12,000 

Đặc Tính: Nở Xốp, Nguội Mềm Cơm. Giá từ 12.000 -> 15.000

12,000 

Đặc Tính: Nở Cơm.

-8%
13,000  12,000 

Đặc Tính: Nở Xốp, Mềm Và Trắng Cơm. Giá từ 12.000 - 15.000

13,000 

Đặc Tính: Nở, Dẻo, Dẻo Vừa , Dẻo Nhiều, Xốp, Đủ Loại. Giá: 13.000 - 21.000 VNĐ.

-10%
15,000  13,500 

Đặc Tính: Nở, Mềm, Trắng.

-7%
15,000  14,000 

Đặc Tính: Nở, Mềm.

-13%
16,000  14,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa, Thơm Nhẹ.

-10%
15,500  14,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.

14,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm,  Trắng Cơm. Giá Từ: 14.000 -> 15.000

14,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm, Trắng. Giá Từ: 14.000 -> 17.000

14,000 

Đặc Tính: Nở, Xốp Cơm.

-10%
15,500  14,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm Nhẹ.

14,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.