Hiển thị 1–15 của 18 kết quả

/1kg

Đặc Tính: Nở, Cơm. Giá: Tùy Theo Giờ Giá.

-4%
12,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Xốp, Mềm Và Trắng Cơm. Giá từ 12.500 - 18.000

-7%
13,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Xốp, Nguội Mềm Cơm. Giá từ 12.800 -> 15.000

-13%
14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa, Thơm Nhẹ.

-10%
14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.

14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Xốp Nhiều.

-7%
14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Cơm.

-7%
14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Mềm, Trắng.

14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Xốp Cơm.

14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Dẻo, Dẻo Vừa , Dẻo Nhiều, Xốp, Đủ Loại. Giá: 14.000 - 21.000 VNĐ.

14,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.

-9%
14,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở, Mềm.

-17%
15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm,  Trắng Cơm. Giá Từ: 14.000 -> 15.000

15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm, Trắng. Giá Từ: 15.000 -> 21.000

-6%
15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở,  Xốp.