Showing 1–15 of 61 results

Đặc Tính: Nở, Cơm. Giá: Tùy Theo Giờ Giá.

-28%
12,500  9,000 

Đặc Tính: Hạt Tròn, Chắc Hạt.

10,000 

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

10,000 

Đặc Tính: Nở Xốp, Mềm Và Trắng Cơm.

10,000 

Đặc Tính: Nở, Dẻo, Dẻo Vừa , Dẻo Nhiều, Xốp, Đủ Loại. Giá: 9.000 - 21.000 VNĐ.

-19%
13,000  10,500 

Đặc Tính: Nở Xốp, Nguội Mềm Cơm.

10,500 

Đặc Tính: Nở, Mềm, Trắng.

-16%
12,500  10,500 

Đặc Tính: Nở, Xốp.

-19%
13,500  11,000 

Đặc Tính: Nở, Xốp.

11,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều, Hạt Nhỏ.

-21%
14,000  11,000 

Đặc Tính: Nở, Mềm.

11,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm Nhẹ.

-15%
13,000  11,000 

Đặc Tính: Nở nhiều, Xốp.

-29%
15,500  11,000 

Đặc Tính: Thực Phẩm Cho Gà.

11,500 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.