Showing 1–15 of 61 results

Đặc Tính: Nở, Cơm. Giá: Tùy Theo Giờ Giá.

-20%
12,500  10,000 

Đặc Tính: Hạt Tròn, Chắc Hạt.

11,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều, Hạt Nhỏ.

-29%
15,500  11,000 

Đặc Tính: Thực Phẩm Cho Gà.

11,500 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-20%
15,000  12,000 

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

-8%
13,000  12,000 

Đặc Tính: Nở Xốp Nhiều.

-14%
14,000  12,000 

Đặc Tính: Nở Xốp, Nguội Mềm Cơm. Giá từ 12.000 -> 15.000

12,000 

Đặc Tính: Nở Cơm.

-8%
13,000  12,000 

Đặc Tính: Nở Xốp, Mềm Và Trắng Cơm. Giá từ 12.000 - 15.000

-17%
14,500  12,000 

Đặc Tính: Nở, Xốp.

-11%
13,500  12,000 

Đặc Tính: Nở nhiều, Xốp.

-19%
15,500  12,500 

Đặc Tính: Nở, Xốp.

13,000 

Đặc Tính: Nở, Dẻo, Dẻo Vừa , Dẻo Nhiều, Xốp, Đủ Loại. Giá: 13.000 - 21.000 VNĐ.

13,500 

Đặc Tính: Dẻo Mền, Thơm, Vị Đậm Đà, Ngon Cơm.