Hiển thị tất cả 5 kết quả

-12%
15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Vừa.

-6%
17,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng

-8%
17,500 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo Nhiều.

-8%
17,500 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Nở.

-14%
30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Nhẹ.