🌾GẠO HÀM CHÂU🌾

14,500  12,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều Cơm.

🌾GẠO HÀM CHÂU🌾

14,500  12,000