🌾GẠO LÀI BÚN🌾

30,000  25,000 

Đặc Tính: Dẻo Nhiều Thơm, Dai Cơm.

Gạo Lài Bún
🌾GẠO LÀI BÚN🌾

30,000  25,000