🌾GẠO ĐÀI LOAN🌾

23,000  19,000 

Đặc Tính: Vị Đậm Vừa, Dẻo Mền, Đặc Biệt Thơm Ngon.

🌾GẠO ĐÀI LOAN🌾

23,000  19,000