🌾GẠO 108🌾

12,500  10,500 

Đặc Tính: Nở, Xốp.

Gạo 108 1
🌾GẠO 108🌾

12,500  10,500