🌾GẠO TÀI NGUYÊN LÙN🌾

14,000  11,000 

Đặc Tính: Nở, Mềm.

Gao Tai Nguyen Lun
🌾GẠO TÀI NGUYÊN LÙN🌾

14,000  11,000