🌾GẠO BỤI SỮA🌾

16,000  14,000 

Đặc Tính: Nở, Xốp, Mền Cơm.

Gạo Bụi Sữa
🌾GẠO BỤI SỮA🌾

16,000  14,000 

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.