🌾 GẠO THƠM THÁI LÀI 🌾

14,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

🌾 GẠO THƠM THÁI LÀI 🌾

14,000