🌾GẠO 64 THƠM🌾

12,500 

Đặc Tính: Dẻo Mền, Thơm, Vị Đậm Đà, Ngon Cơm.

Gạo 64 Dẻo
🌾GẠO 64 THƠM🌾

12,500