🌾LÚA HẠT TRÒN🌾

12,500  9,000 

Đặc Tính: Hạt Tròn, Chắc Hạt.

Lúa Tròn 3
🌾LÚA HẠT TRÒN🌾

12,500  9,000