🌾LÚA HẠT TRÒN🌾

12,000 VND/1kg

Đặc Tính: Hạt Tròn, Chắc Hạt.

Lúa Tròn 3
🌾LÚA HẠT TRÒN🌾

12,000 VND/1kg

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.