🌾LÚA HẠT TRÒN🌾

12,500  10,000 

Đặc Tính: Hạt Tròn, Chắc Hạt.

Lúa Tròn 3
🌾LÚA HẠT TRÒN🌾

12,500  10,000 

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.