🌾LÚA HẠT TRÒN🌾

12,500  9,000 

Đặc Tính: Hạt Tròn, Chắc Hạt.

🌾LÚA HẠT TRÒN🌾

12,500  9,000