🌾NẾP THAN🌾

42,000  32,000 

Đặc Tính: Dẻo, Đen Đặc Trưng.

Nếp Than đặt biệt
🌾NẾP THAN🌾

42,000  32,000