🌾NẾP THAN🌾

42,000  35,000 

Đặc Tính: Dẻo, Đen Đặc Trưng.

🌾NẾP THAN🌾

42,000  35,000