.
.
.

🌾NẾP THAN🌾

32,000 VND 25,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Đen Đặc Trưng.

Nếp Than đặt biệt
🌾NẾP THAN🌾

32,000 VND 25,000 VND/1kg

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.