Hiển thị tất cả 6 kết quả

-43%
20,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc.

-7%
25,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

-29%
25,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.

-22%
25,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Đen Đặc Trưng.

-22%
28,000 VND/1kg

Đặc Tính: Đặc Biệt Dẻo, Thơm, Dai.

30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.