Hiển thị tất cả 5 kết quả

-11%
24,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

-29%
25,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm Đặc Trưng Miền Bắc.

30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

-14%
30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.

-17%
30,000 VND/1kg

Đặc Tính: Đặc Biệt Dẻo, Thơm, Dai.