🌾NẾP THƠM ĐẶC BIỆT🌾

20,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

Nếp Thơm 2
🌾NẾP THƠM ĐẶC BIỆT🌾

20,000