🌾NẾP LÀO ĐẶC BIỆT🌾

30,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm, Bóng Mịn.

🌾NẾP LÀO ĐẶC BIỆT🌾

30,000