🌾NẾP NGỖNG ĐẶC BIỆT🌾

18,000 

Đặc Tính: Dẻo, Hạt To, Trắng.

🌾NẾP NGỖNG ĐẶC BIỆT🌾

18,000