🌾GẠO TNCĐ🌾

16,500 

Đặc Tính: Gạo Xốp, Ngọt Cơm, Thơm Nhẹ, Vị Đậm Vừa.

🌾GẠO TNCĐ🌾

16,500