🌾GẠO BÒN BON🌾

22,000  20,000 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

🌾GẠO BÒN BON🌾

22,000  20,000