🌾GẠO KHÁCH SẠN🌾

13,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm,  Trắng Cơm.

Gao Khách Sạn 2 0
🌾GẠO KHÁCH SẠN🌾

13,000