🌾GẠO KHÁCH SẠN🌾

13,000 

Đặc Tính: Dẻo Vừa , Thơm,  Trắng Cơm.

🌾GẠO KHÁCH SẠN🌾

13,000