🌾TẤM BỤI🌾

15,000  12,000 

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

Tấm Bụi 1
🌾TẤM BỤI🌾

15,000  12,000 

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.