🌾TẤM BỤI🌾

13,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

Tấm Bụi 1
🌾TẤM BỤI🌾

13,000 VND/1kg

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.