🌾TẤM ĐÀI LOAN🌾

15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

Tam Dai Loan 0
🌾TẤM ĐÀI LOAN🌾

15,000 VND/1kg

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.