🌾TẤM TNCĐ🌾

15,000 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Xốp, Thơm.

Tấm Tài Nguyên Chợ Đào
🌾TẤM TNCĐ🌾

15,000 VND/1kg

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.