🌾TẤM SARI🌾

13,500 VND/1kg

Đặc Tính: Nở Nhiều, Hạt Nhỏ.

🌾TẤM SARI🌾

13,500 VND/1kg

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.