🌾TẤM SARI🌾

11,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều, Hạt Nhỏ.

Tam Sari 0
🌾TẤM SARI🌾

11,000 

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.