🌾GẠO TẤM BỤI ĐẶC SẢN | GẠO CHÁNH KIỀU🌾

🌾TẤM BỤI🌾

14,000  12,500 

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

Tấm Bụi 1
🌾TẤM BỤI🌾

14,000  12,500 

🔥 Bảng Giá Gạo Mới Nhất Tại Đây.

☎️ Gọi Tư Vấn Trực Tiếp.